{h1}
artikler

Ulykkesrapporter i anlæg

Anonim

Der er et lovkrav i henhold til Regler for skader, sygdomme og farlige begivenheder 2013 (RIDDOR) for ulykker og hændelser, der skal indberettes til HMS.

Mens RIDDOR anbefaler, at alle ulykker, der dog er små, registreres i en ulykkesbog, identificerer de de mere alvorlige ulykker, der skal rapporteres til HMS, samt registreres i bogen. Disse omfatter:

 • Enhver skade, der stopper en medarbejder, der gør deres normale arbejde i en periode på 3 dage eller mere.
 • Større skader som brudte arme, ribben, ben, osv.
 • Dødsfald.
 • Sygdom.
 • Farlige forekomster på arbejdspladsen, som f.eks. Brud på maskiner, stilladsnedbrud eller andre apparater, der bryder og forårsager skade.

Forme kan findes her for følgende hændelser:

 • Skade.
 • Farlig forekomst.
 • Skade offshore.
 • Farlig forekomst offshore.
 • Sygdomssygdom.
 • Brændbar gashændelse.
 • Farlig gasmontering.

Den relevante formular skal udfyldes af den ansvarlige person. Dødsulykker og større skader kan indberettes pr. Telefon til HMS. En rapport skal modtages senest 10 dage efter hændelsen.

Følgende oplysninger skal registreres:

 • Skadet persons personlige og kontaktoplysninger (navn, telefonnummer, adresse, alder, erhverv osv.).
 • Reporterens personlige og kontaktoplysninger (navn, stilling, telefonnummer, adresse osv.).
 • Ulykkesoplysninger (dato, klokkeslæt, sted).
 • Skadesdetaljer (type, kropsdel, om nogen arbejdsdage var tabt som følge heraf, om en ambulance var påkrævet, om den tilskadekomne mistede bevidstheden osv.).
 • Vidneoplysninger (navn, telefonnummer, adresse osv.).
 • Detaljer om eventuelle underbyggende beviser (f.eks. CCTV optagelser, fotografier, træningsoptegnelser, sikkerheds- og sikkerhedscheckoptegnelser, rengøringslogfiler osv.).
 • Årsager til ulykke (hvordan det skete, arbejdsvilkår på det tidspunkt, PPE, brug af udstyr, begivenheder, der fører til ulykke osv.).
 • Svar på ulykke (førstehjælp forudsat, om området var sikret, direkte handling).
 • Forebyggende foranstaltninger (træningsbehov, forebyggende plan indført, hvordan tilbagevenden vil blive forhindret).

Anbefalet

Cupola

Jernteknik

2016 Natursten Awards