{h1}
artikler

Investeringsudgifter til byggeri

Anonim

Kapitaludgifter (undertiden forkortet som Capex, CAPEX eller CapEx) er engangsudgifter, der resulterer i erhvervelse, opførelse eller forbedring af væsentlige anlægsaktiver, herunder arealer, bygninger og udstyr, der vil være til gavn eller fordel for mere end et regnskabsår.

Selvom det generelt er relativt lige frem til at identificere udgifter, der er nødvendige for at erhverve eller oprette anlægsaktiver, kan det være vanskeligt at skelne mellem forbedringer og udgifter som reparationer, vedligeholdelse eller udskiftning. Meget bredt bør forbedringer enten:

 • Aktivt forlænge aktivets levetid betydeligt.
 • Betydeligt øge aktivets værdi.
 • Betydeligt øge brugen af ​​aktivet.

Kapitaludgifterne skelnes ofte fra driftsudgifter (OPEX kaldes undertiden 'indtægtsudgifter'). Dette er udgifter i forbindelse med den daglige drift, f.eks. lønninger, forsyningsselskaber, vedligeholdelse og reparation, leje, salg, generelle og administrative omkostninger osv.

Under opførelse kan capex og opex anses for at være forbundet med separate, forskellige stadier med investeringsudgifter under erhvervelse og opførelse og derefter en overdragelse til driftsudgifter, når kunden besidder den færdige udvikling.

Capex og Opex kan ses som konkurrerende behov, med højere investeringsudgifter resulterer ofte i lavere driftsudgifter, da et højere kvalitetsaktiv kan have lavere vedligeholdelses- og reparationsomkostninger, lavere omkostninger til forsyninger og så videre. Sommetider kan opdelingen mellem kapital- og driftsudgifter være en nødvendighed baseret på de disponible ressourcer til klienten på det tidspunkt, det kan være resultatet af en vurdering af omkostningerne til hele livet.

Hele livet omkostninger overveje alle omkostninger forbundet med bygningens liv, herunder:

 • Erhvervelse.
 • Gebyrer
 • Konstruktion.
 • Forsikring, inflation og finansiering.
 • Udstyr, inventar og udstyr.
 • Flytning.
 • Operation.
 • Bortskaffelse.

Selv om det ofte er fristende at søge besparelser i de tidlige stadier af et projekt, har den relative fordel denne tendens tendens til at blive opvejet af den langsigtede virkning.

Dette ses undertiden af ​​en grov vurdering af de typiske omkostninger ved en kontorbygning over 30 år i forholdet:

 • 0, 1 til 0, 15 for designomkostninger (ref. OGC Achieving Excellence Guide 7 - hele levetid).
 • 1 for byggeomkostninger.
 • 5 til vedligeholdelse og bygningens driftsomkostninger i bygningens levetid.
 • 200 for omkostningerne ved driften af ​​virksomheden i bygningens levetid.

(Ref. Rapport fra Royal Academy of Engineering om langsigtede omkostninger ved at eje og bruge bygninger (1998).)

Dette er imidlertid blevet kritiseret som vildledende, ikke mindst fordi byggebranchen tegner sig for omkring 7% af BNP, hvilket indebærer en langt større andel af forretningsomkostningerne end forholdet antyder. Andre forhold i byggeomkostninger til driftsomkostninger til forretningsomkostninger har foreslået tal så lavt som 1: 0, 6: 6 for nogle typer bygninger. Nyttigheden af ​​disse forhold er imidlertid tvivlsom, bortset fra hvis de beregnes ud fra faktiske tal for bestemte virksomheder.

Anbefalet

Cupola

Jernteknik

2016 Natursten Awards