{h1}
artikler

Byggebranchen CIS

Anonim

Byggebranchen (CIS) indeholder en række regler for, hvordan entreprenører skal foretage betalinger til underleverandører.

Ordningen blev indført for at forsøge at forhindre tab af indtægter til skatkammeret som følge af betalinger mellem kontrahenter, der ikke er behørigt opgjort til skatteformål. For alle entreprenører og underentreprenører, der falder inden for rammerne, er forpligtelsen til at regne korrekt for skat og at anvende fradrag fra betalinger foretaget klart og alvorlige straffe opstår automatisk, hvis ordningens bestemmelser ikke følges stringent.

Definitionen af ​​'entreprenør' i forbindelse med ordningen omfatter ikke kun organisation, der traditionelt anses for at være entreprenører, men enhver organisation, der bruger mere end i gennemsnit 1 mio. £ om året på byggeri i løbet af en treårsperiode (for eksempel lokale myndigheder).

Kvalificerende entreprenører skal registrere under Construction Industry Scheme med HM Revenue & Customs (HMRC) og informere dem om ændringer i deres forretning.

Underleverandører skal også registrere sig hos HMRC og informere dem om ændringer i deres forretning.

Entreprenører har da visse forpligtelser, herunder

  • Kontrol med HMRC, at underleverandører er registreret under byggebranchen (dette kan ske på HMRCs hjemmeside).
  • Betaler underleverandører i overensstemmelse med procedurer fastsat af HMRC, når underentreprenøren er blevet verificeret. Disse omfatter procedurer for fradrag og udstedelse af betalings- og fradragserklæringer.
  • Indsendelse af månedlige byggebranchen vender tilbage til HMRC med angivelse af betalinger til underleverandører under ordningen.

NB: I juni 2014 lancerede regeringen en konsultation af mulighederne for at forbedre SNG ved at reducere den administrative byrde, den pålægger. Nogle mennesker inden for branchen har opfordret til, at ordningen slettes. Ref. Konstruktionsforespørgselsanmodninger vokser til skrot CIS-skatteordning 11. juli 2014. Denne konsultation blev lukket den 22. september 2014.

I november 2014 foreslog Autumn Statement 2014 en pakke af forbedringer til byggebranchen for at reducere den administrative byrde for byggefirmaer.


Anbefalet

Cupola

Jernteknik

2016 Natursten Awards