{h1}
artikler

Udbudsrapport for byggekontrakter

Anonim

En udbudsrapport er en kort historie af udbudsprocessen og en analyse af hvert bud og eventuelle efterfølgende forhandlinger. Det er generelt udarbejdet af kostpriskonsulenten for indsendelse til kunden, men skal have observationer og bidrag fra designteamet vedrørende den opfattede værdi af hvert bud.

Rapporten skal konkluderes med en klar anbefaling om det bedste pris for pengene tilbud. Hvis udbudsprocessen har nogen konsekvenser for projektet eller ændrer positionen i forhold til det indtryk, kunden havde fået tildelt, bør disse klart fremgå.

Udbudsrapporten indeholder et revisionsspor til udvælgelsesprocessen og kan omfatte:

  • Baggrunden for kontrakten.
  • Kontraktens omfang.
  • Prækvalifikationskriterier.
  • Udbudsevalueringskriterierne.
  • Årsager til afvisning af mislykkede udbud.
  • Årsager til henstillingen.
  • Et resumé af eventuelle efterforhandlinger.
  • Sammenligning med forudbudsoverslaget.
  • Eventuelle konsekvenser for projektet.

Anbefalet

Cupola

Jernteknik

2016 Natursten Awards