{h1}
artikler

Nulkuponobligation

Anonim

En nulkuponobligation, også kendt som en dybrabatobligation, er en form for gældssikkerhed, der ikke betaler renter til obligationsindehaveren. Dette adskiller sig fra en normal obligation, der betaler rente (kuponer). I stedet handles en nulkuponobligation til pålydende værdi, når obligationen modnes.

Den fortjeneste, som investorerne opnår, er afledt af forskellen mellem, hvad de betaler for obligationen og det beløb, de sælger til forfaldstidspunktet. Denne forskel er delvis opnået på grund af den store (eller dybe) rabat, at en nulkuponobligation er købt hos.

Et eksempel er en nulkuponobligation udstedt til £ 50 og solgt til £ 100 efter syv år. Dette ville have givet et afkast svarende til over 10% om året i løbet af de syv år af obligationen. I Storbritannien som i mange andre lande behandles en del af kapitalgevinsten på en nulkuponobligation som skattepligtig indkomst.

En nulkuponobligation kan være nyttig i ejendomsfinansiering, da indtægter ofte mangler i de første år af et projekt. Men det betragtes som en mere risikofyldt investering end almindelige obligationer, fordi hvis obligationsudstederen misligholder, vil investor miste al deres investeringer og har ikke selv modtaget rentebetalinger.

Anbefalet

Definitionen af ​​god konstruktion - tanker om fremtidens konstruktion

Morgenens udfordringer i dagens bygninger vindere

Wattle og daub